O společnosti

Hlavička B&W investments zaštiťuje mladou developerskou společnost, která se stará o kompletní rekonstrukce historických domů.

Veškeré práce pod naši taktovkou probíhají citlivě a s maximálním ohledem na plné zachování historických prvků a ducha přestavovaných staveb, a to jak v rámci architektonických, tak interiérových zásahů. Realizace přirozeně probíhají zejména v původních městských částech.

Síla jedinečnosti B&W spočívá právě v souhře plného zachování respektovaného historického obsahu, která je přidanou hodnotou coby hravé oživení, které naleznete pod citlivými zásahy.